1. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 2. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 3. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 4. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 5. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 6. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 7. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 8. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 9. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 10. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 11. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 12. "Công ty Điện lực Bình Phước"

 13. "Công ty Điện lực Bình Phước"


ĐƯỜNG VỀ THĂNG LONG

Công ty Điện lực Bình Phước là doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam – Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động.

Được thành lập theo quyết định số 256 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 14 tháng 3 năm 1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Công Ty Điện lực Bình Phước chính thức đi vào hoạt động từ ngày hoạt động: ngày 01 tháng 4 năm 1997.

Công ty  Điện lực Bình Phước là đơn vị giữ vai trò chủ chốt trong việc cung cấp điện năng phục vụ phát triển chính trị, kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân Tỉnh Bình Phước.

Mặc dù còn  nhiều khó khăn, thách thức, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Bình Phước luôn nêu cao tinh thần hăng hái, đức hy sinh của cán bộ công nhân Ngành điện, trên dưới một lòng quyết tâm đưa nguồn điện sáng về trên quê hương góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tháng 2 năm 2004, Công ty Điện lực Bình Phước được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng II và đến năm 2010 Công ty Điện lực Bình Phước vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng I. Đó là sự động viên và khích lệ tinh thần lớn lao để toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Bình Phước phấn đấu hơn nữa.

Để thay lời tri ân của BGĐ công ty đối với cán bộ công nhân viên trong suốt thời gian qua đã đóng góp sức mình cho sự phát triển của công ty. EVN Bình Phước đã kết hợp với Du lịch Alliance tổ chức nhiều chương trình “ĐƯỜNG VỀ THĂNG LONG” kết hợp với nghĩ dưỡng tại những khách sạn 3, 4 sao.

Đây là chương trình mà công ty tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tri ân cán bộ công nhân viên công ty đã đóng góp cho sự phát triển phồn thịnh của công ty.

Bài viết liên quan
» Tập Đoàn Perfetti Van Melle » Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Thanh Hoá » LỄ HỘI TRĂNG RẰM PVD TECH » Công ty Cổ Phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E » Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí PVD Tech